13 kwietnia 2022

Pomoc psychologiczna dla medyków

W trakcie trzeciej fali pandemii prowadziliśmy działania organizujące wsparcie dla medyków (zespołów lekarskich, pielęgniarskich i ratowniczych) pracujących na oddziałach covidowych.
Chodziło o profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną oraz wsparcie wolontariackie dla medyków, pacjentów i ich rodzin.

Rozmawialiśmy on-line z Zespołem oddziałów covidowych w Szpitalu Czerniakowskim na temat potencjalnych zagrożeń dla medyków wynikających z pracy w tak trudnych warunkach.
W efekcie tych rozmów z fachowej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej skorzystało kilka osób.
Dzięki współpracy z Zespołem powstał raport dotyczący m.in. potrzeb psychologicznych medyków w czasie pandemii oraz krótka informacja czym jest wypalenie zawodowe.

Dokumenty do pobrania:
Raport: Pomoc psychologiczna w pandemii
One-page: Wypalenie zawodowe

Spot dla medyków:
https://youtu.be/60UpAZNeAGw

Partner akcji:

Kontakt

Jeśli masz pytanie lub opinię skontaktuj się z nami:

Fundacja Dokładam się
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Tel.:  22 827 39 39
KRS: 0000678990
NIP: 5252712033
REGON: 367333349
Numer konta:
Bank PKO BP 81 1020 1068 0000
1902 0318 5691

Tomasz Kiersnowski
tel. 607-301-539
tomasz.kiersnowski@dokladamsie.org

Kamila Dembińska
tel. 606-128-024
kamila.dembinska@dokladamsie.org

  Informacja administratora danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dokładam się z siedzibą w Warszawie (00-227), ul. Freta 20/24a („Fundacja”), kontakt: tel. 22 839 27 27, e-mail: fundacja@dokladamsie.org. Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe w celu nawiązania i realizacji kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami Twoich danych mogą być: dostawcy usług IT oraz wolontariusze Fundacji. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu nawiązania i realizacji kontaktu, a po jego zakończeniu usunięte. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie i realizację kontaktu z Fundacją.

  Copyright © 2017 Fundacja Dokładam się
  SkyBoat