10 maja 2017

Zespół Fundacji

Zespół Fundacji tworzą ludzie działający we wszystkich sektorach: publicznym, rynkowym, pozarządowym. Nasze doświadczenie składa się na zestaw multikompetencji, który pozwala na profesjonalne planowanie dużych, wielozadaniowych projektów, skuteczną ich realizację, transparentne rozliczanie i ewaluację rezultatów.

Zarząd Fundacji:
Tomasz Kiersnowski – Prezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji :
Kamila Dembińska – Przewodnicząca Rady
Jacek Michałowski – Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Cichocki
Paweł Czeczott
Krzysztof Sawicki

Zespół:
Jan Barański – koordynator ds. komunikacji Fundacji
Marta Chrząstowska – koordynator ds. administracji Fundacji, menadżer projektów (urlop)
Aleksandra Leo – koordynator ds. współpracy z mediami
Paweł Ślizień – koordynator ds. raportowania i analizy danych
Marcin Waląg – koordynator ds. prawnych Fundacji

Kontakt

Jeśli masz pytanie lub opinię skontaktuj się z nami:

Fundacja Dokładam się
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Tel.:  22 827 39 39
KRS: 0000678990
NIP: 5252712033
REGON: 367333349
Numer konta:
Bank PKO BP 81 1020 1068 0000
1902 0318 5691

Tomasz Kiersnowski
tel. 607-301-539
tomasz.kiersnowski@dokladamsie.org

Kamila Dembińska
tel. 606-128-024
kamila.dembinska@dokladamsie.org

  Informacja administratora danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dokładam się z siedzibą w Warszawie (00-227), ul. Freta 20/24a („Fundacja”), kontakt: tel. 22 839 27 27, e-mail: fundacja@dokladamsie.org. Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe w celu nawiązania i realizacji kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami Twoich danych mogą być: dostawcy usług IT oraz wolontariusze Fundacji. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu nawiązania i realizacji kontaktu, a po jego zakończeniu usunięte. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie i realizację kontaktu z Fundacją.

  Copyright © 2017 Fundacja Dokładam się
  SkyBoat