13 września 2023

Szansa Młodych – program wsparcia młodzieży z Ukrainy przebywającej w Polsce

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju pasji, zainteresowań, do nawiązania relacji, przyjaźni z grupą rówieśniczą dla młodych członków społeczności ukraińskiej przebywających na terytorium Polski. Wychodzimy z założenia, że ogrom życiowej zmiany i jej konsekwencje, z którymi na co dzień muszą borykać się młodzi obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, nie pozostaje bez wpływu na nich samych, na ich przyszłe wybory, decyzje i całe życie.
Dlatego, chcemy żeby pobyt w Polsce był dla nich SZANSĄ.

Adresatami działań realizowanych w ramach projektu jest młodzież w wieku 15 – 18 lat. 

Podstawę działań projektowych stanowią cykliczne spotkania organizowane dla uczestników, jak i możliwość pozyskania bezpośredniego wsparcia. W ramach projektu młodzież otrzyma wsparcie psychologiczne, będzie mogła wziąć udział w lekcjach języka polskiego, odwiedzi  wystawy, kino, teatr, weźmie udział w zajęciach sportowych lub innych formach integracji. Przeprowadzone zostaną warsztaty z ludźmi zaangażowanymi w różnych obszarach (m.in. demokracji, postaw obywatelskich, ekologii) poruszające tematy istotne dla rozwoju młodego człowieka.

Młodym ludziom chcemy dać poczucie zaopiekowania adekwatnego do ich aktualnych potrzeb oraz zadbać o ich rozwój zgodnie z aspiracjami. Wierzymy, że uczestnicy naszego Projektu dzięki odpowiedniemu wsparciu rozwiną skrzydła i odzyskają poczucie sprawczości w życiu.

Шанс молодих – програма підтримки молоді з України, яка знаходиться в Польщі

Мета проєкту – створити для молоді, яка проживає на території Польщі, простору для розвитку захоплень, інтересів, налагодження взаємовідносин та дружби з групою однолітків. На нашу думку, величезні життєві зміни та їхні наслідки, з якими щодня доводиться стикатися молодим громадянам України, які проживають у Польщі, мають вплив на них самих, на їхній майбутній шлях, прийняття рішень і на все життя в цілому.

Проект спрямований на молодь віком від 15 до 18 років. 

Основою проектної діяльності є регулярні зустрічі, організовані для учасників, а також можливість отримання безпосередньої підтримки. В рамках проекту підлітки отримають психологічну підтримку, зможуть навчатись польській мові, відвідувати виставки, кінотеатр, займатись спортом чи залучатись до інших форм інтеграції. Будуть організовані зустрічі з людьми, які працюють у різних сферах (наприклад, демократія, громадянська позиція, екологія), для обговорення тем, актуальних для формування молодіжного потенціалу.

Ми хочемо аби молоді люди відчували турботу, яка відповідає їхнім поточним потребам, і щоб їхній подальший розвиток відбувався відповідно до їхніх прагнень. Ми віримо, що за правильної підтримки учасники нашого проекту отримають можливість розправити крила та повернуть собі відчуття спроможності керувати власним життям.

Koordynatorzy Projektu:
Michał Adamski
tel. 698305442
Joanna Blanc
tel. 662 230 657
szansa.ds@gmail.com

Kontakt

Jeśli masz pytanie lub opinię skontaktuj się z nami:

Fundacja Dokładam się
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Tel.:  22 827 39 39
KRS: 0000678990
NIP: 5252712033
REGON: 367333349
Numer konta:
Bank PKO BP 81 1020 1068 0000
1902 0318 5691

Tomasz Kiersnowski
tel. 607-301-539
tomasz.kiersnowski@dokladamsie.org

Kamila Dembińska
tel. 606-128-024
kamila.dembinska@dokladamsie.org

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Copyright © 2017 Fundacja Dokładam się
SkyBoat