5 June 2017

Foundation

Celem Fundacji jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praca na rzecz budowy dobra wspólnego. Potrzeb społecznych jest bardzo wiele, tak samo jak możliwości działania. Jesteśmy przekonani, że każdy może dać coś od siebie dla dobra innych, niezależnie od tego czy jest to coś dużego czy małego, dlatego nasze działania kierujemy do wszystkich Polaków.

Misją Fundacji jest ułatwianie Polakom angażowania się w działalność społeczną lub wsparcie takiej działalności, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Chcemy by właściwie wykorzystany potencjał filantropijny przyczynił się do budowania solidarności społecznej wśród obywateli naszego kraju.

Każdy może pomagać, a nawet najmniejsze zaangażowanie ma sens. Wierząc w powyższe zdanie realizujemy projekty, które mają na celu umożliwianie i upowszechnianie różnych form filantropii (w tym mikrofilantropii) oraz promowanie wolontariatu. W przekonaniu, że razem można osiągać więcej, współdziałamy z sektorem prywatnym, instytucjami publicznymi i sektorem NGO na rzecz wspierania organizacji pożytku publicznego, rozwoju mikrofilantropii oraz promowania i rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Fundatorem Fundacji Dokładam się jest Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Nieustająca aktywność KIK-u w niesieniu wielorakiej pomocy w kraju i poza granicami, a zarazem zdobyte zaufanie społeczne i wiarygodność są dla nas jednocześnie podporą i drogowskazem.

Ty też możesz dołożyć się do wspólnego sukcesu!

Contact

If you have a question or feedback contact us:

Fundation Dokładam się
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Tel.:  22 827 39 39
KRS: 0000678990
NIP: 5252712033
REGON: 367333349
Numer konta:
Bank PKO BP 81 1020 1068 0000
1902 0318 5691

Tomasz Kiersnowski
tel. 607-301-539
tomasz.kiersnowski@dokladamsie.org

Kamila Dembińska
tel. 606-128-024
kamila.dembinska@dokladamsie.org

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Copyright © 2017 Fundacja Dokładam się
SkyBoat